NANKAI
70-751-90010・6Vモンキー・イグニッションコイル(タイプB)

キタコ

70-751-90...

★6Vモンキー・イグニッションコイル(タイプB)

70-751-90030・6Vモンキー・イグニッションコイル(タイプA)

キタコ

70-751-90...

★6Vモンキー(4Lタンク)イグニッションコイル(タイプA)

05-02-0019・ハイパーイグニッションコイル・モンキー(FI)・GROM・カブ(FI)

SP武川

05-02-001...

モンキー(FI)・GROM・カブ(FI)・イグニッションコイル